Prihlásenie nového vozidla do evidencie

Potrebné doklady:

  • osvedčenie o evidencii (technický preukaz)
  • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela a zelená karta)
  • splnomocnenie (overené notárom alebo na úrade)
  • doklad o nadobudnutí: faktúra
  • ak je vozidlo na firmu výpis obchodného registra alebo živnostenský list
  • ak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie z leasingovej spoločnosti, výpis obchodného registra leasingovej spoločnosti, zmluva o zabezpečovacom prevode
  • držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole VIN čísla