Vyradenie motorového vozidla z evidencie

Potrebné doklady:

  • osvedčenie o evidencii (technický preukaz)
  • splnomocnenie (overené notárom alebo na úrade)
  • ak je vozidlo na firmu výpis obchodného registra alebo živnostenský list
  • potvrdenie o recyklácií /zošrotovanie mot. vozidla/