Výmena dokladov v prípade straty, odcudzenia, poškodenia

Potrebné doklady:

  • osvedčenie o evidencii (technický preukaz)
  • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela a zelená karta)
  • splnomocnenie (overené notárom alebo na úrade)
  • ak je vozidlo na firmu výpis obchodného registra alebo živnostenský list
  • čestné prehlásenie o strate, alebo potvrdenie z polície o odcudzení