Prihlásenie motorového vozidla v rámci okresu

Potrebné doklady:

  • osvedčenie o evidencii (technický preukaz)
  • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela a zelená karta na nového držiteľa)
  • splnomocnenie starý aj nový držiteľ (overené notárom alebo na úrade)
  • ak je vozidlo na firmu výpis obchodného registra alebo živnostenský list
  • držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole VIN čísla