Prihlásenie dovezeného vozidla do evidencie

Potrebné doklady:

  • osvedčenie o evidencii (technický preukaz) + odhláška
  • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela a zelená karta)
  • splnomocnenie (overené notárom alebo na úrade)
  • doklad o nadobudnutí: faktúra, kúpna zmluva
  • ak je vozidlo na firmu výpis obchodného registra alebo živnostenský list
  • protokol z kontroly originality
  • protokol z STK a EK ak podlieha /po 4 rokov od prvého prihlásenia/
  • držiteľ je povinný pristaviť vozidlo na kontrolu originality