Odhlásenie motorového vozidla do iného štátu

Potrebné doklady:

 • osvedčenie o evidencii (technický preukaz)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela a zelená karta)
 • splnomocnenie (overené notárom alebo na úrade)
 • ak je vozidlo na firmu výpis obchodného registra alebo živnostenský list
 • evidenčné čísla
 • protokol o kontrole originality
 • údaje o novom držiteľovi
  – fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo
  – právnická osoba: názov spoločnosti, adresa, IČO
 • držiteľ je povinný pristaviť vozidlo na kontrolu originality