Evidovanie zmien vo vozidle, ktoré vykonal Obvodný úrad dopravy

Potrebné doklady:

  • osvedčenie o evidencii (technický preukaz)
  • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela a zelená karta)
  • splnomocnenie (overené notárom alebo na úrade)
  • ak je vozidlo na firmu výpis obchodného registra alebo živnostenský list
  • potvrdenie o montáži ťažného zariadenia, potvrdenie o schválení pneumatík