Dočasné vyradenie vozidla z premávky, zaradenie vozidla do cestnej premávky, zápis krádeže a nálezu vozidla

Potrebné doklady:

  • osvedčenie o evidencii (technický preukaz)
  • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela a zelená karta)
  • splnomocnenie starý (overené notárom alebo na úrade)
  • ak je vozidlo na firmu výpis obchodného registra alebo živnostenský list
  • rozhodnutie Obvodného úradu o dočasnom vyradení / zaradení, alebo potvrdenie z Polície o ukončení konania